Tork Alcohol gelový dezinfekční prostředek, Premium,1L, S4

cena včetně DPH 386 Kč/ks

Zboží je skladem

Systém:S1
Užitek:dezinfekce rukou po umytí
Barva:čirý gel
Materiál:samosmršťovací lahev TORK
Obsah:1000 ml = 1 000 dávek
Bezpečnostní upozorněníPoužívejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Katalogové číslo: M424105

Vysoce účinný bezoplachový dezinfekční prostředek Tork Alcohol Gel s obsahem 80 % denaturovaného alkoholu. Rychle dezinfikuje ruce. Speciální složení pro časté používání, které je prokazatelně šetrné k pokožce a nevytváří lepkavý film. Je vhodný především pro oblast zdravotnictví a splňuje i náročné požadavky umýváren před operačním sálem.
Účinný proti řadě problémových organismů – splňuje požadavky norem EN 1500, EN 12791 a EN 14476 (všechny obalové viry, například: HIV, SARS, koronaviry, HBV, HCV, chřipka H1N1, H5N1 atd., a také rotaviry a noroviry). Hydratuje pokožku bez zanechání lepkavého filmu. Prokázaná šetrnost a bezpečnost k pokožce.

Lze použít v zásobnících Tork na pěnová mýdla a dezinfekční prostředky (S4).

Použití: Působí proti celé řadě škodlivých organismů – splňuje požadavky norem EN 1500, EN 12791 a EN 14476.

Dávkování: Dbejte na to, abyste před použitím měli čisté a suché ruce. Pro běžnou hygienu: Naneste 1–2 dávky (aby se navlhčily celé ruce) a promněte do sucha (15–30 sekund).

                   Pro dezinfekci v souladu s EN1500:  Naneste dostatek přípravku, aby se na dobu 30 sekund navlhčily všechny části rukou. Promněte do sucha. 

Složení: Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl Propanol 

Účinné látky: Etanol 80 g / 100 g

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečí: 

Vysoce hořlavá kapalina a páry

Způsobuje vážné podráždění očí 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

P501 Likvidace obsah a obal až autorizované zařízení na likvidaci odpadu

  •