Sprej na dezinfekci povrchů v lahvi s rozprašovačem - Tork, 500 ml

cena včetně DPH 126 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloT193611
Užitek:snadná dezinfekce povrchů
Barva:bílá
Váha:0,57 kg
Obsah:500 ml v lahvi s rozprašovačem
Bezpečnostní upozorněníPoužívejte biocidy bezpečným způsobem.
Doporučení:Chraňte před dětmi! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Posílání dopravcem:NEKOMBINOVAT s papírovým sortimentem!
Doporučený odběr:karton = 6 kusů
Tork sprej na dezinfekci povrchů je prostředek, který účinkuje proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů včetně koronaviru.

Tork sprej na dezinfekci povrchů je dezinfekční prostředek připravený k použití, který účinkuje proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů včetně koronaviru.

Jedná se o přípravek s biologicky odbouratelným složením, který obsahuje účinnou látku 100% rostlinného původu (kyselinu mléčnou).

Sprej na dezinfekci povrchů je bezpečný při styku s potravinami a je k dispozici v 500 ml lahvičce s rozprašovací tryskou s dvojí funkcí (sprej a pěna).

  • Během pěti minut usmrcuje 99,99 % obalených virů včetně koronaviru*

  • Během pěti minut usmrcuje 99,99 % bakterií**

  • Během pěti minut usmrcuje 99,9 % kvasinek***

  • Biologicky odbouratelné složení****

  • 100 % účinných složek rostlinného původu (kyselina mléčná)

  • Bezpečné pro styk s potravinami*****

  • Rozprašovací tryska s dvojí funkcí (sprej a pěna)

  • Snadné skladování a přeprava. Není nutné přijímat žádná speciální opatření pro manipulaci, produkty jsou nehořlavé

V kartonu je 6 lahví o objemu 500 ml.

CHRAŇTE PŘED DĚTMI!!!

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Použití produktu: Produkt je víceúčelový sprej bez alkoholu připravený k použití na dezinfekci povrchů. Sprej je určen pro profesionální použití v komerčních prostorách (kanceláře, maloobchod, letiště, autobusová nádraží, obchody s potravinami atd.), ve stravovacích zařízeních a v průmyslových prostorách (výroba a doprava/údržba).

Návod k použití: Přípravek aplikujte kompletním navlhčením celého povrchu a nechte působit 5 minut. V případě potřeby setřete nebo vykartáčujte. Aplikujte jednou, v případě potřeby aplikaci opakujte. Při použití na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami (PT4), povrch důkladně opláchněte čistou vodou. 

Složení: Složení: Kyselina mléčná (EC 200-018-0): 0,42 g/100 g, ˂ 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontová povrchově aktivní látka.

Biocidní přípravky prodávané pod značkou Tork odpovídají nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 a jsou schváleny pro účely dezinfekce povrchů (PT2, PT4). Produkty jsou registrované a schválené v příslušných zemích, ve kterých se prodávají. Produkty odpovídají požadavkům nařízení ES/1907/2006 REACH a jeho dodatků. Veškeré nebiocidní složky jsou při použití za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek považovány za bezpečné pro lidské zdraví. Držitel oprávnění: Essity Hygiene and Health AB, SE-40503 GOTHENBURG, ŠVÉDSKO. Číslo oprávnění: EU-0026127-0000

Pokyny pro bezpečné používání: Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a postupujte podle nich.

Opatření při první pomoci:

Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

Při zasažení očí vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Obsah/obal zlikvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy