Tork Alcohol tekutý dezinfekční prostředek, Premium,1 l, S4

cena včetně DPH 474 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloM424114
Systém:S4
Užitek:dezinfekce rukou po umytí
Barva:čirá tekutina
Materiál:samosmršťovací lahev TORK
Váha:0,907 kg
Balení obsahuje:6 x 1 000 ml
Obsah:1000 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Používejte biocidy bezpečným způsobem! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.
Vysoce účinný Tork Alcohol tekutý dezinfekční prostředek s obsahem 80 % denaturovaného alkoholu. Speciální složení pro časté používání, které je prokazatelně šetrné k pokožce a nevytváří lepkavý film. Je vhodný především pro oblast zdravotnictví a splňuje i náročné požadavky umýváren před operačním sálem.
Působí proti celé řadě škodlivých organismů – splňuje požadavky norem EN 1500, EN 12791 a EN 14476 (plně virucidní).

Hydratuje pokožku bez zanechání lepkavého filmu. Prokázaná šetrnost a bezpečnost k pokožce.

Lze použít v zásbobnících na pěnová mýdla a deznfekční prostředky (S4).

 

Dávkování: Dbejte na to, abyste před použitím měli čisté a suché ruce. 

Pro běžnou hygienu: Naneste 1–2 dávky (aby se navlhčily celé ruce) a promněte do sucha (15–30 sekund). 

Pro dezinfekci v souladu s EN1500:  Naneste dostatek přípravku, aby se na dobu 30 sekund navlhčily všechny části rukou. Promněte do sucha 

Složení: Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol

Účinné látky: Etanol 80 g / 100 g

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečí: 

Vysoce hořlavá kapalina a páry

Způsobuje vážné podráždění očí 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

P501 Likvidace obsah a obal až autorizované zařízení na likvidaci odpadu

 

Doprovodné produkty
Dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky, bílý, S4

Dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky, bílý, S4

Katalogové číslo: M561500

Bílý plastový dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekci s velkou kapacitou, řada Elevation.

skladem

1 326 Kč
Koupit
Dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky, černý, S4

Dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky, černý, S4

Katalogové číslo: M561508

Černý plastový dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekci s velkou kapacitou, řada Elevation.

skladem

1 326 Kč
Koupit
Tork nerez bezdotykový dávkovač na mýdlo a dezinfekční prostředky s Intuition™ senzorem, S4

Tork nerez bezdotykový dávkovač na mýdlo a dezinfekční prostředky s Intuition™ senzorem, S4

Katalogové číslo: M460009

Bezdotykový nerezový dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekci s velkou kapacitou, řada Image Design.

skladem

4 332 Kč
Koupit
Tork nerez dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky, S4

Tork nerez dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky, S4

Katalogové číslo: M460010

Nerezový dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekci s velkou kapacitou, řada Image Design.

skladem

2 165 Kč
Koupit
Bezdotykový dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky s Intuition™ senzorem, bílý, S4

Bezdotykový dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky s Intuition™ senzorem, bílý, S4

Katalogové číslo: M561600

Bílý plastový bezdotykový dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekci s velkou kapacitou, řada Elevation.

skladem

2 927 Kč
Koupit
Bezdotykový dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky s Intuition™ senzorem, černý, S4

Bezdotykový dávkovač Tork Elevation na pěnové mýdlo a dezinfekční prostředky s Intuition™ senzorem, černý, S4

Katalogové číslo: M561608

Černý plastový bezdotykový dávkovač na pěnové mýdlo a dezinfekci s velkou kapacitou, řada Elevation.

skladem

2 927 Kč
Koupit