Cif perfect finish NEREZ, čistící sprej, 435 ml

cena včetně DPH 91 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloHUK12768
Užitek:rychlé a efektivní čištění nerezu
Barva:čirá
Materiál:čistící přípravek
Balení obsahuje:6 x 435 ml
Obsah:435 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.
Čistící sprej speciálně navržený tak, aby odstraňoval nečistoty jako otisky prstů, zaschlé kapky vody a mastnotu pro 100 % lesk beze šmouh na nerezovém povrchu.

Cif Nerez čisticí sprej odstraňuje mastnotu, skvrny od vody a ostatní nečistoty a zabezpečuje tak péči o čištěné povrchy. Čištěné povrchy zanechává zářivě lesklé. Stačí nastříkat, setřít a je to hotové! Praktická láhev s rozprašovačem Vám navíc skvěle padne do ruky!

Použití: Aplikujte přímo na studené povrchy. Produkt rovnoměrně rozetřete pomocí předem propláchnutého vlhkého hadříku. Utřete čistým vlhkým hadřímek a povrch důkladně opláchněte vodou. Pro ještě lepší výsledek povrch po opláchnutí vysušte.

Upozornění: Nepoužívejte na hliník, stříbro, mramor, vápenec a dřevo. Určeno POUZE pro použití na nerezovou ocel. Používejte opatrně na nápisy a symboly na spitřebičích!

Složení: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, parfum, Benzisothiazolinone, Chloromethylisothhiazolinone, Methylisothiazolinone.

Obsahuje nebezpečné látky: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Obsahuje směs chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H)- Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může vyvolat alergickou reakci!

Výstražný symbol nebezpečnosti:


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.