CIF ORIGINAL - tekutý krém s mikročásticemi, 500 ml

cena včetně DPH 62 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloHUK12760
Užitek:rychlý a efektivní čistící proces
Barva:bílá
Materiál:čistící krém
Balení obsahuje:8 x 500 ml
Obsah:500 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí!
Tekutý abrazivní čistící prostředek pro všechny omyvatelné povrchy. Aktivní látky přípravku proniknou hluboko do skvrn a dokáží tak odstranit i tu nejodolnější špínu.

Cif pomáhá obnovit vzhled vašich oblíbených věcí!

Řada krémových čistících přípravků Cif se vyznačuje vysokou účinností, ale zároveň šetrností k čištěnému povrchu. Cif je tak jemný, že nepoškrábe ani smalt či sklokeramiku. Možnosti využití v domácnosti jsou překvapivě velmi široké. Mezi povrchy, které Cif krém lehce vyčistí, patří hliník, smalt, kov, sklokeramika, nerez, mramor, keramika, plast, laminát, podlahové PVC, a mnoho dalších.

Cif krém se hodí nejen pro čištění koupelny a kuchyně, ale také na další povrchy, které by vás jistě ani nenapadly! Pomocí Cif krému můžete obnovit vzhled staršího plastového zahradního nábytku, dětské tříkolky... Nebo také vyčistit zašlou bílou koženou sportovní obuv. 

Použití: Odstraňuje zašlou špínu, mastnotu i vodní kámen. Stačí nanést na znečištěný povrch pomocí navlhčené houbičky anebo hadříku, lehce setřít a nakonec omýt vodou.

Obsahuje nebezpečné látky: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může vyvolat alergickou reakci!

Výstražný symbol nebezpečnosti:


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.