Bref 10x Effect Power gel Protection Shield - 700ml

cena včetně DPH 108 Kč/ks

Zboží je skladem

Užitek:hygienická údržba toalet
Barva:gel
Obsah:700 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí!

Katalogové číslo: HUK12947

Čistící prostředek pro čištění a dezinfekci keramiky na WC v lahvi 700 ml. Bref 10x Effect Power gel Protection Shield je účinný a všestranný čistič toalet s vůní levandule. Technologie colour indicator - mění barvu gelu pod vodní hladinou během působení čističe. Účinkuje okamžitě, odstraňuje skvrny a vodní kámen, neutralizuje zápach, čistí pod vodní hladinou i pod okrajem toalety a chrání proti zašpinění.

Nový WC gel BREF 10 × Effect Protection svým unikátním složením zajistí, že vaše toaleta bude zářit čistotou už po první aplikaci, dostane se totiž i na ta nejnepřístupnější místa. Efektivně brání proti bakteriím i vodnímu kameni. Díky nové technologii Colour Indicator čistič WC gel BREF 10 × Effect Protection uvidíte, jak a kde je čištění účinné, protože změní při kontaktu s vodou barvu. Je to jednoduše ideální společník pro perfektně čistou a svěží toaletu.

-Extra silné složení proti bakteriím a vodnímu kameni

-Nová technologie Colour Indicator

-Čistí i pod vodní hladinou

-WC gel BREF 10 × Effect Protection neutralizuje zápach a dodává krásnou vůni levandule

-Dokonalá čistota a svěžest i na nepřístupných místech

-BREF Effect Protection působí okamžitě

 

Dávkování:  Aplikujte nezředěný čistič pod okraj WC mísy tak, aby byl pokryt celý její vnitření povrch. Pro odstranění vodního kamene nechte působit 15 minut. V případě odolných skvrn použijte toaletní kartáč a proces opakujte.

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, účinná látka: kyselina mravenčí

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Výstražný symbol nebezpečnosti:


Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného / komunálního odpadu

 

 

Doprovodné produkty
Bref WC gel with Fresh Pearls Pine s košíčkem ,360 ml

Bref WC gel with Fresh Pearls Pine s košíčkem ,360 ml

Katalogové číslo: HUK12915

Gelový čistič a osvěžovač do WC s vůní borovice, zelený s košíčkem.

skladem

79 Kč
Koupit
Bref Power Aktiv - WC blok  - Lemon - kuličky

Bref Power Aktiv - WC blok - Lemon - kuličky

Katalogové číslo: HUK12872

Moderní WC blok v podobě čtyř kuliček, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygie...

skladem

47 Kč
Koupit
Bref Power Aktiv - WC blok  - Lavender - kuličky

Bref Power Aktiv - WC blok - Lavender - kuličky

Katalogové číslo: HUK12945

Moderní WC blok v podobě čtyř kuliček, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygie...

skladem

47 Kč
Koupit
Bref Power Aktiv - WC blok  - Ocean - kuličky

Bref Power Aktiv - WC blok - Ocean - kuličky

Katalogové číslo: HUK12859

Moderní WC blok v podobě čtyř kuliček, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygie...

skladem

47 Kč
Koupit
Bref Duo aktiv, Lemon, 50ml - dvoukomorový

Bref Duo aktiv, Lemon, 50ml - dvoukomorový

Katalogové číslo: HUK12855

Bref Duo-Aktiv hygienický čistič WC s dlouhotrvající svěží vůní. Nová řada výrobku Bref Duo-Aktiv EXTRA Clean & Fresh s vůní citrón dodá každé koupeln...

na objednávku

59 Kč
Koupit
Bref Power Aktiv - WC blok  - Pine Forest - kuličky

Bref Power Aktiv - WC blok - Pine Forest - kuličky

Katalogové číslo: HUK12858

Moderní WC blok v podobě čtyř kuliček, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygie...

skladem

47 Kč
Koupit